ПРОМОЦИОНАЛНИ УСЛОВИЯ

за включване в проекта „Share Bulgarian Business“
(важи за първите 100)

 1. Визуална информация, включваща като минимум:
  1. VR тур на бизнеса, състоящ се от 360° снимки в панорамен формат, със следните показатели и обеми:
   1. HDR технология на заснемане;
   2. минимален размер 8'000 х 4'000 pix.;
   3. минимум 10 панорамни точки, от които да бъде изработен вашият VR тур;
  2. до 5 плоски имиджови снимки.
 2. Данни, които ще бъдат вградени в тура и следва да бъдат подадени от Заявителя на услугата (линк към формата):
  1. *ЕИК;
  2. *наименование на субекта (фирмата/организацията) на BG;
  3. * наименование на субекта на EN;
  4. *икономическа област (съгласно разделите на НКИД) – BG & EN;
  5. лого (файл или линк за изтегляне);
  6. *година на основаване;
  7. *лице за контакт, което включва
   1. *трите имена* на лицето за контакти – BG & EN,
   2. длъжност – BG & EN,
   3. *е-мейл адрес
   4. *телефон;
  8. линк към web-сайт;
  9. линк към Facebook страница;
  10. географска локация, което включва
   1. линк към публична карта
   2. GPS координати;
  11. *представяне на бизнеса до 900 знака нa BG и EN;
  12. брой персонал (квалификация на експертния ресурс, описан в 600 знака);
  13. внедрени иновации, ако има;
  14. търговски марки и индустриални дизайни, ако има (срок на валиднист);
  15. запазени патенти и регистрирани полезни модели, ако има;
  16. технологична обезпеченост (машини; оборудване; софтуер; внедрени системи за управление – описани до 600 знака, може да е и снимков материал);
  17. предлагани продукти/услуги – описани до 600 знака;
 3. Какво получава бизнесът?
  1. Най-високо качество на заснемане (DSLR фото техника) съгласно критериите на Google. Заснемане на обекта – виртуалният 360° тур се състои от свързани панорамни точки със следната спесификация: HDR (7 позиции по 3 кадъра), изчистен статив в основата на панорамата, размер на изображението 8'000 х 4'000 пиксела при 72 dpi.

   * В случай, че по време на заснемането на обекта има движещи се хора или предмети, технологията е заснемане в RAW формат и последваща обработка на изображенията.

  2. Обработка на панорамните точки (включително изчистване на статива от снимките).
  3. Качването на виртуалния тур в Google включва всичко необходимо до визуализация на продукта в ресурсите на Google Maps към адреса на бизнеса.
  4. Допълнително получавате:
   1. панорамните изображения като отделни файлове с метаданни за публикуване и във Facebook;
   2. надграден тур в Roundme.com
 4. Изисквания за коректно публикуване на турове в Google
  1. Разстояние между панорамните точки в тура – от 1 метър (с изключение на връзката между входната точка и първата вътрешна точка).
  2. Разположението на панорамните точки да бъде в права линия или под ъгъл от 90°.
  3. При влизане в ново помещение задължително трябва да се започва с панорамна точка пред самата врата.
  4. Виртуалният тур започва с панорамна точка пред сградата/обекта.
 5. Коментари и препоръки
  1. Екипът ни не отговаря за подреждане на обекта преди, по време и след заснемането – той само заснема. Заснемането започва с пристигането на екипа – не се изчаква подреждане, почистване и т.н. В случай, че клиентът изиска време за подготовка, дължи допълнителна такса от 100 лв. за всеки започнат час (в случай, че програмата на екипа позволява подобно изчакване).
  2. Детайли по обекта – зони за снимане, брой панорамни точки и други подробности се уточняват предварително в писмена форма между екипа и представител на Възложителя;
  3. Качеството на продукцията, което ще бъде предоставено, е заложено в критериите, стандартите и изискванията на Google – вижте следния адрес: https://www.google.com/intl/bg/streetview/privacy/#publishing-acceptance-criteria
  4. Дейности на трите организации за първите 100 субекта, включени в проекта „Интерактивна карта на бизнес-средата в България“
   1. Дейности на Фондация „Интерактивна България“

    а) За първите 100 субекта цената за заснемане на една панорамна точка е 10 лв. при минимален брой от 10 точки. В случай, че панорамните точки са по-малко от 10 броя, се дължи минимална цена на услугата в размер 100 лв.
    б) Извън територията на гр. София към цената на услугата се начисляват следните присъщи разходи:

    1. транспорт – 0,25 лв. на километър във всяка от посоките;
    2. командировъчни разходи – 60 лв. на ден за снимачния екип;
    3. нощувка (при над 100 панорамни точки или при нощни снимки) – 70 лв. на вечер на член от снимачния екип.
    * Всички цени по-горе са без включен ДДС.
    * За оптимизране на разходите за транспорт и командировъчни ще бъде изготвян график на регионален принцип, включваш минимум 10 обекта за заснемане.
    * Преференциалните условия са предвидени при логистика изцяло съобразена с възможностите на Изпълнителите по заснемане, техния транспорт и екип. На Заявителите се изпраща график за заснемане при спазването на който важат преференциалните условия.

   2. Дейности на „Профит медия груп“ ООД

    а) Публикуване на готовите материали в сайта https://profit.bg/, както и на Facebook страницата: https://www.facebook.com/profit.bg/. * Екипът на Profit.bg ще изготви и специален материал за компанията ви на база предоставената информация. б) Цена за всеки от първите 100 субекта: 200 лв. без включен ДДС.

   3. Дейности и цени на Българската търговско-промишлена палата

    а) Публикуване в рубриката „Интерактивна карта на бизнес-средата в България“ в българската и английската версия на web-сайта на БТПП с линк към представянето на субекта – 200 лв. без включен ДДС.

УСЛОВИЯ

за включване в проекта „Share Bulgarian Business“
(важи след първите 100)

 1. Дейности на Фондация „Интерактивна България“
  # Брой панорамни точки Единична цена в лева без включен ДДС Минимална цена в лева без включен ДДС
  1 до 5 40 200
  2 от 6 до 25 35 210 - 870
  3 от 26 до 50 33 858 - 1650
  4 от 51 до 75 29 1479 - 2175
  5 от 76 до 100 23 1748 - 2300
  6 от 101 до 150 20 2020 - 3000
  7 над 150 18 2700+
  Забележка:
  1. Цените са в лева без включен ДДС.
  2. Цените са при заснемане на обекта в работно време (от 08:00 ч. до 18:00 ч.).
  3. При заснемане преди или след работно време, през нощта, уикенди или през официални празници, към единичната цена на заснетите панорамни точки се добавя 30%.
  4. Цените са за гр. София.
   Извън територията на гр. София към цената се начисляват следните присъщи разходи:
   1. транспорт – 0,25 лв. на километър във всяка от посоките;
   2. Командировъчни разходи – 60 лв. на ден за снимачния екип;
   3. Нощувка (при над 100 панорамни точки или при нощни снимки) – 70 лв. на вечер на член от снимачния екип.
 2. Дейности и цена на медия „ПрофитБГ“ в проекта „Интерактивна карта на бизнес-средата в България“

  Публикуване на готовите материали в сайта https://profit.bg, както и на фейсбук страницата: https://www.facebook.com/profit.bg. Екипът на Profit.bg ще изготви и специален материал за компанията на база предоставената информация. Цената за за субектите след първите 100 субекта: 300.00 лв./брой без ДДС/360.00 лв. с ДДС.

 3. Дейности и цени на БТПП в проекта „Интерактивна карта на бизнес-средата в България“
  # Услуга Цена за субектите след първите 100 в BGN без ДДС
  1 Публикуване в рубриката „Интерактивна карта на бизнес-средата в България“ в българската и английската версия на сайта на БТПП с линк към представянето на фирмата 300
  2 Публикуване в рубриката „Интерактивна карта на бизнес-средата в България“ в българската и английската версия на бюлетин Инфобизнес на БТПП с линк към представянето на фирмата